Các nhà sản xuất cảm ứng xỉ silic ferro trọng lượng riêng cao