Nguyên liệu than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng carbon cao để bán