sd phía đông bhutan ferro silicon giá giới hạn tư nhân