Hành vi trơ quá trình sản xuất ferro silic pdf trong kho