Các nhà sản xuất magie ferro silic có độ cứng vừa phải để khử lưu huỳnh