Chất hợp kim công thức hóa học ferro silic cho chế phẩm