Điện cực than chì kim than cốc có hàm lượng carbon cao cho điện cực carbon