Các nhà sản xuất silicon ferro magiê có hàm lượng carbon thấp