Các nhà sản xuất silic ferro có điểm nóng chảy cao tại Trung Quốc