Nhà cung cấp dây lõi canxi canxi Trung Quốc có độ dẫn nhiệt thấp