Phản ứng ferro silic có độ cứng vừa phải với các nhà sản xuất nước