Hàm lượng lưu huỳnh thấp ferrosilicon giá mỗi tấn để khử oxy