Độ dẫn điện nhà máy sản xuất than cốc dầu mỏ nung tại Trung Quốc