Mảnh mangan điện phân phản ứng hóa học cao cho nghiên cứu và phát triển