Trung tính đến hơi kiềm pH canxi oxit silicon dioxide cung cấp vật liệu cách nhiệt