Đặc tính sắt từ ferro silicon iran sản xuất tại Trung Quốc