Hành vi trơ bạn có thể khử silic sắt trong lò cảm ứng để bán