silicon monoxide canxi oxit tại các nhà sản xuất clo