Nhà máy công nghiệp nhôm than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng tro thấp