Kiểm soát tính thấm từ thành phần hóa học ferro silic magiê để khử oxy