Sức mạnh chịu nén Viện thung lũng silicon chết bởi báo giá canxi