Sản xuất ferro silic có độ cứng vừa phải ở giá Ấn Độ