Tăng sức mạnh than cốc dầu mỏ được graphit hóa cho ngành công nghiệp nhôm