cách loại bỏ silicone khỏi kim loại cho ngành công nghiệp đúc