Chống hư hại do nước canxi canxi ferro thích hợp cho các ứng dụng chịu lực