Phân bố kích thước hạt ferro silic có hàm lượng carbon thấp để khử oxy