Các nhà sản xuất thị trường ferro silicon có độ cứng vừa phải