Khả năng chống oxy hóa nhu cầu cung cấp ferro silic cho sản xuất thép