Đặc điểm kỹ thuật canxi ferro silic hàm lượng carbon thấp cho khử lưu huỳnh