Khả năng chống oxy hóa cục silic ferro Trung Quốc để khử lưu huỳnh