Hệ số thấp của bột ferrosilicon giãn nở nhiệt để khử lưu huỳnh