là kim loại silic phi kim loại hoặc á kim cho năng lượng mặt trời