Khả năng chống ăn mòn làm giảm ferro silic trong báo giá lò cảm ứng