Giá trị chống ăn mòn của ferro silic trên mỗi kg sản xuất tại Trung Quốc