Than cốc dầu mỏ nung thô ổn định hóa học cho má phanh