Thành phần hóa học che chắn từ tính của ferro silic để khử lưu huỳnh