Các ngành công nghiệp silic sắt che chắn từ tính cho khử lưu huỳnh