Hàm lượng lưu huỳnh thấp silic ferro Trung Quốc để khử lưu huỳnh