cải thiện tính lưu động của nhà máy bột sắt-phốt pho