Canxi oxit dẫn nhiệt thấp cộng với phản ứng silicon dioxide sản xuất tại Trung Quốc