Nguyên liệu thô hình thành hợp kim dễ dàng để sản xuất ferro silicon trong kho