Sản xuất ferro silic dễ hình thành hợp kim ở iran để tạo nốt cho gang