Khả năng chống nước làm hỏng oxit canxi và phản ứng oxit