Silicone chống ăn mòn cho sắt và bê tông để khử lưu huỳnh