Giá hàm lượng tro thấp của nhà máy sản xuất than cốc dầu mỏ nung