kim loại nhôm có hàm lượng silic lớn dùng để lưu trữ thông tin