Giá silic ferro dẫn nhiệt trên mỗi kg ở Ấn Độ trong kho