Điểm nóng chảy dẫn nhiệt cho ferro silic sản xuất tại Trung Quốc