Tính chất cách điện canxi oxit và phản ứng oxit silic