Hàm lượng carbon thấp ferro-silicon giá ở Trung Quốc giá